# Үйлчилгээний нөхцөл

Манай апп-д тавтай морилно уу. Энэхүү үйлчилгээнүүдийг (доор тодорхойлсон) ашиглахаасаа өмнө дараахь нэр томъёоны нөхцлийг анхааралтай уншина уу. ("M+ Music нөхцөл" гэх зэрэг). M+ Music ба / эсвэл холбогдох байгууллагууд, харьяа байгууллагууд, охин компаниуд (тус тусад нь болон хамтад нь "Mplus").

Таны апп-ыг ашиглах болон / эсвэл үйлчилгээг ашиглахтай холбоотойгоор та энэхүү цахим хуудасны нөхцлийг хуулиар дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та эдгээр апп-ын нөхцлийг зөвшөөрөхгүй бол апп-ыг орхиж, үйлчилгээг нэн даруй зогсооно уу.

# 1. Гэрээ

1.1 Та үүгээр баталж, баталгаажуулна уу:

1.1.1. Та эдгээр апп-ын нөхцөл байдал, манай Нууцлалын бодлогыг уншсан ба зөвшөөрч байгаа болно; 1.1.2 Та 18-аас доошгүй настай, эдгээр апп-ын нөхцлийг зөвшөөрөх шаардлагатай эрх зүйн чадамж, эрх, эрх мэдэлтэй байх;

(i) энэ сайтад нэвтрэх, үйлчилгээ ашиглах, өөрийн хувийн чадвартай гэрээ байгуулах; (ii) энэ сайтад нэвтрэх, үйлчилгээ ашиглах, аж ахуйн нэгжийн нэрийн өмнөөс гэрээ байгуулах; эсвэл (iii) 18 нас хүрээгүй хүүхэд, асран хамгаалагчийн эцэг эх, асран хамгаалагчаар энэ сайтад нэвтэрч, үйлчилгээг ашиглаж байгаа тул та өөрийн эцэг эх, асран хамгаалагчийн хувьд өөрийн болон хувийн байдлаар тохиролцохыг зөвшөөрсөн болно. Таны апп-ын дээрх нөхцлүүдийг дагаж мөрдөх болон / эсвэл үйлчилгээг ашиглах явцдаа хүүхдийн үйл хөдлөл, алдааны төлөө / тойргийн нэрийн өмнөөс хариуцлага хүлээх болно. Мөн та хүүхдээ эсвэл тойргийнхоо үйл ажиллагааг ажиглаж байгаа эсэхийг баталгаажуулна. Эдгээр нь вэб апп-ын нөхцөл; 1.1.3. Та өөрийн нэрийн өмнөөс гэрээ хийж байгаа аж ахуйн нэгжийг (өөрөө эсвэл танай байгууллага) хүлээлгэж өгөх эрхтэй бөгөөд уг байгууллага нь апп-ын нөхцлүүдийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна; ба 1.1.4 M+ Music-т өгсөн бүх мэдээлэл (үүнд хувийн мэдээлэл, холбоо барих мэдээллийг хязгаарлалтгүйгээр оруулах) үнэн зөв бөгөөд бүрэн байна. 1.2 M+ Music нь хүссэн үедээ үйлчилгээ, апп-ыг бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн өөрчлөх, түр зогсоох, зогсоох эрхтэй. Түүнчлэн M+ Music нь зарим онцлог шинж чанаруудад хязгаарлалт тавьж эсвэл мэдэгдэл, хариуцлага хүлээхгүйгээр хэсэг хэсгүүд эсвэл бүх үйлчилгээ, сайт руу нэвтрэх эрхийг хязгаарлаж болно. 1.3 M+ Music нь үе үе өөрчлөгдөж, апп-ын нөхцөлийг энд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан өөрчилж болно. Эдгээр апп-ын нөхцөлүүд өөрчлөгдсөний дараа аливаа үйлчилгээг ашиглах нь таны оруулсан апп-ын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж тооцогдоно. Хэрэв та апп-ын шинэчилсэн найруулгын нөхцлийг зөвшөөрөхгүй бол та үйлчилгээг ашиглахаа зогсоох эрхтэй байна.

# 2. Тодорхойлолт

2.1 Хэрэв энэхүү гэрээнд контекст ийм хэрэглээг зөвшөөрөөгүй бол дараахь тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

"Данс"/Account/ гэж энэ апп-д нээгдсэн гишүүний бүртгэлтэй данс гэсэн үг. Эдгээр вэбсайтын нөхцөл, Нууцлалын бодлого, Гишүүнчлэлийн болзол зэргээс үүссэн

"Гэрээ"/Agreement/ "Гэрээ" гэдэг нь эдгээр апп-ын нөхцөл, Нууцлалын бодлого, Гишүүн тохиолдолд эдгээр апп-ын нөхцөл.

"Апп"/App/ гэдэг нь M+ Music-ийн аливаа програм хангамж эсвэл гар утасны програмыг хэлнэ.

"Агуулга"/Content/ гэж материал, мэдээлэл, мэдээ, зар сурталчилгаа, жагсаалт, мэдээлэл, оролт, текст, дуу, аудио, видео, зураг, график, програм хангамж, сэтгэгдэл, санал, санаа болон бусад агуулгыг хэлнэ.

"Хувийн өгөгдөл"/Personal Data/ гэдэг нь тухайн өгөгдөл, тэдгээрээс, аль нэг талын ханддаг эсвэл нэвтрэх боломжтой бусад мэдээллээс таних боломжтой хувь хүний ​​тухай үнэн, үнэн эсэхээс үл хамаарна.

"Үйлчилгээ"/Services/ -г 3.2-р зүйлд тодорхойлсон болно.

"Гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүн"/This Party Products/ гэдэг нь гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг, түүний дотор апп-д байршуулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэлнэ. "Гуравдагч этгээдийн хэрэглэгчийн контент"/This Party User Content/ гэдэг нь таны бүтээгээгүй, дамжуулаагүй, байрлуулсан эсвэл байршуулсан бүх хэрэглэгчийн агуулгыг хэлнэ. "Хэрэглэгчийн контент"/User Content/ гэж тухайн сайтын хэрэглэгч үүсгэсэн, дамжуулсан, байрлуулсан эсвэл байршуулсан бүх агуулгад хамаарна.

2.2 "оруулах" ба "оруулж байна" гэсэн үг нь хязгаарлалт нөлөөтэй гэж ойлгож болохгүй. 2.3 Энэхүү Гэрээний гарчигууд ямар нэгэн байдлаар хууль ёсны нөлөө үзүүлэхгүй бөгөөд энэ гэрээг байгуулах ажилд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхгүй.

Агуулга ашиглах нөхцөл 3.1 Та аливаа зүйлийг арилжаа, бусад зорилгоор ашиглах, хуулбарлах, өөрчлөх, орчуулах, нийтлэх, харуулах, дамжуулах,, подкаст, вэбкаст, түгээх, зарах, худалдаалах, ашиглахгүй байх: 3.1.1 аливаа үйлчилгээ; 3.1.2 Талбай; 3.1.3 M+ Music болон тодорхой хэрэглэгчийн контент эзэмшигч, лиценз эзэмшигчийн урьдчилан бичгээр гаргасан зөвшөөрлөөс бусад тохиолдолд гуравдагч талын хэрэглэгчийн агуулга. 3.2 3.1-р зүйлийн ерөнхий байдлыг хөндөхгүйгээр та үйлчилгээ, M+ Music агуулга эсвэл Гуравдагч талын хэрэглэгчийн агуулгыг өөр вэбсайт, сервер дээр хуулбарлах, толилуулах, холбох, аалз, хусах эсвэл өөр бусад технологийн хэрэгслийг (ирээдүйд ашиглах ямар ч технологийг багтаасан) M+ Music-ийн урьдчилан бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр авах боломжгүй.

3.3.1. M+ Music контентыг цахим хэлбэрээр диск дээр эсвэл таны эзэмшдэг хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр хадгалах (гэхдээ сүлжээнд холбогдсон ямар ч сервер эсвэл бусад хадгалах төхөөрөмж дээр) хориглоно 3.3 Бүх M+ Music агуулга нь M+ Music буюу түүний агуулга эсвэл програм хангамж нийлүүлэгчдийн зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээл бөгөөд M+ Music-ийн агуулгад бүх эрхийг хадгалдаг.

3.4. Хууль, SPH-ээр бичгээр зөвшөөрөгдсөн тодорхой нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд сайт дээр эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан боломжтой SPH агуулгын эх кодыг задлах, буцаах, өөр аргаар оролдох боломжгүй.

# 4. Оюуны өмч

4.1. Үйлчилгээ, сайт, бүх M+ Music контент дэх зохиогчийн эрх, патент, худалдааны тэмдэг, бүртгэгдсэн зураг төсөл, оюуны өмчийн бүх эрх, үүнд Хэрэглэгчийн бүх агуулгын эмхэтгэлд зохиогчийн эрхийг хязгаарлахгүйгээр M+ Music-д багтаж, үлдэнэ.

4.2 Энэхүү сайтад байрлуулсан барааны тэмдэг, лого, үйлчилгээний тэмдэг ("Тэмдэг") нь M+ Music эсвэл бусад гуравдагч этгээдийн өмч бөгөөд тэмдэглэгээтэй холбоотой бүх эрхийг M+ Music эсвэл холбогдох гуравдагч этгээд шууд хамгаалдаг. Та M+ Music эсвэл ийм гуравдагч этгээдийн урьдчилан бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч тэмдгийг ашиглах эрхгүй. M+ Music нь оюуны өмчийн эрхийнхээ эрхийг хуульд бүрэн хэмжээгээр хэрэгжүүлдэг. M+ Music эсвэл бусад тэмдэглэгээний нэрийг M+ Music-ийн урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр аливаа зар сурталчилгаа, нийтэд сурталчлах, гипер холбоос болгон ашиглах ёсгүй.

4.3. Сайтад байрлаж буй домэйн нэр нь M+ Music-ийн цорын ганц өмч бөгөөд та өөрөө ижил төстэй нэрийг ашиглаж болохгүй эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглаж болохгүй.

4.4 Хэрэв танд эдгээр M+ Music ын нөхцөл байдал аливаа асуулт, санаа байвал бидэнтэй холбоо барина уу: https://www.facebook.com/mplus.musik/ https://www.instagram.com/mplus_music/

# 5. Холбоотой сайтууд

5.1 M+ music нь хэрэглэгчдэд хамааралтай, сонирхолтой байж болох бусад сайтуудын холбоосуудыг ("Холбогдсон сайтууд") өгч болно. M+ music нь ямар ч хяналтгүй бөгөөд Холбоотой сайтуудын контент эсвэл Холбогдсон сайтуудаас (ямар ч вирус, тагнуулын програм, хортой програм, хорхой, алдаа, гэмтэл учруулсан материалыг оруулаад) хариуцахгүй. Холбоотой сайтууд дээрх ямар ч агуулга байгаа бөгөөд та линклэгдсэн сайтууд дээр бидний эсрэг гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн үгүйсгэх болно.

# 6. Мэдээлэл ашиглах ба нууцлал

6.1 Нууцлалын бодлогыг бидний хэрэглээ, нууцлалын талаар нарийвчлан тайлбарлахгүйгээр хувийн мэдээлэл, өгөгдлийг гаргаж болохгүй.

# 7. Талуудын харилцаа

7.1 Энэхүү апп-ын нөхцөлд ямар нэгэн зүйл нь M+ music болон та хоорондын агентлаг, түншлэл, хамтарсан үйлдвэр байгуулах боломжгүй гэж үзэж байгаа тул аль ч тал нь нөгөөгөөсөө ямар нэгэн байдлаар хүлцэх эрхгүй.