# Картаар төлбөр хийх заавар / Хас банк


Алхам 1

# Төлбөрийн хэлбэрээ сонгох

Хэрэв та картаар худалдан авалт хийх бол дараах алхмуудыг дагна уу.

  • 01 - Голомт карт сонголтыг хийснээр та өөрт байгаа аль ч банкны картын мэдээллийг ашиглан худалдан авалт хийх боломжтой.

Алхам 2

# Картын мэдээлэл


Алхам 3

# Нэг удаагын код авах

  • 01 - N-пин оруулах хэсэг

И-пин гэдэг нь Тухайн харилцагч банкнаас интернет худалдан авалт хийх эрхийг идэвхжүүлэн нууцлалын баталгаа болгон 4 орон бүхий тоо өгдөг. Энэхүү нууцлалын код буюу интернет пин кодыг худалдан авалт хийхэд баталгаажуулалт болгон банкны хуудсанд шалгадаг.

Санамж : И-пин кодыг Хас болон ХХБ-ны АТМ-ээс авсан байх шаардлагатай.

Хас банк холбогдох дугаар : 1800-1888


Алхам 4

# Худалдан авалтыг харах

Та худалдан авсан номоо гар утсан дээрх mplus аппликейшны баруун дээр байрших ПРОФАЙЛ зураг дээр дарж ороод НОМ цэсний ХУДАЛДАЖ АВСАН хэсгээс үзээрэй.