# Subscription үйлчилгээ карт холбож идэвхжүүлэх заавар

Хэрэв та Subscription үйлчилгээний санд багтсан цахим, аудио, товч ном бүтээлийг сар бүр унших/сонсох эрхийг картаараа сунган идэвхжүүлэх гэж байгаа бол дараах зааврыг дагаарай. Мөн та үйлчилгээгээ идэвхжүүлэх болгондоо Credit оноогоо аваарай.

Та бүтээлээ гар утас болон таблетэн дээрээс унших, сонсох боломжтой бөгөөд хэрэв аппликейшнээ татаагүй, бүртгүүлээгүй бол доорх холбоосоор заавраа харна уу.

Аппликейшн татах заавар харах бол энд (opens new window) дарна уу.

Бүртгүүлэх, нэвтрэх заавар харах бол энд (opens new window) дарна уу.

Веб хуудсаар дамжуулан Цэнэг үйлчилгээг идэвхжүүлэх бол энд (opens new window) дарна уу!


# Mbook аппликэйшнээр дамжуулж Subscription үйлчилгээг идэвхжүүлэх заавар

Алхам 1

  3 - Үйлчилгээ цэс дээр дарах


Алхам 2

  1 - "Subscription" үйлчилгээг сонгох
  2 - Subscription үйлчилгээний "Идэвхжүүлэх" товчин дээр дарах
  3 - Картаараа илүү хямд төлөх сонголтыг хийх

Та үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах бол энд (opens new window) дарна уу.

Дээрх "Идэвхжүүлэх" товчин дээр дарснаар уг багцад багтаж байгаа номуудыг л унших, сонсох, тодорхой хугацаанд хязгааргүй ашиглах боломжтой гэдгийг анхаарна уу!


Алхам 3

Hi-pay үйлчилгээг ашиглан аль ч банкны картаа холбож болох тул доорх заавраар хийнэ үү.

  1 - Картаар хямд төлөхийг сонгох
  2 - Карт холбох / Карт холбоотой бол картаа дарах
  3 - Картын мэдээллээ оруулах


Алхам 4

Голомт банкны үйлчилгээг ашиглан аль ч банкны картаа холбож болох тул доорх заавраар хийнэ үү.

  1 - Бүх банкны карт холбох дарах
  2 - Карт холбох / Карт холбоотой бол картаа дарах
  3 - Холбож буй картны данснаас хасагдсан 4 орон бүхий гүйлгээг оруулах


Карт холбоход ашиглах бутархай 4 оронтой гүйлгээг харах заавар

  1 - Банкны апп-аараа нэвтэрсэн байх
  2 - Гүйлгээний хуулга харах хэсэгрүү орох
  3 - Ирсэн бутархай тоог дээрх карт холбогдож байгаа хэсэгт оруулах

Идэвхжүүлсэн хугацаандаа өөрийн сонгосон бүтээлээ бүрэн уншиж, сонсож дуусгах нь үйлчилгээний санал болгож буй хөнгөлөлт, давуу тал, үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.