# Юнителийн дараа төлбөрт хэрэглэгчдэд

# Урамшуулал идэвхжүүлэх заавар

Та юнителийн дараа төлбөрт дугаар ашигладаггүй бол уг үйлчилгээг идэвхжүүлэх боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.


  1 - Аппликэйшны баруун дээр промо оруулах хэсэгт дарах
  2 - Юнителийн урамшуулал идэвхжүүлэх товчин дээр дарах


  1 - Дараа төлбөрт дугаараа оруулах
  2 - Дараа төлбөрт дугаар дээр ирсэн 6 оронтой кодоо оруулж үргэлжлүүлэх дарах


  1 - Идэвхжүүлэх багцаа сонгох
  2 - Амжилттай болсон цонхны "ok" товч дарах

Дээрх үйлдлийг хийснээр таны гар утсан дээрх аппликэйшны "Миний сан" хэсэгт байрших "Миний түрээсийн үйлчилгээ" эсвэл "Миний товч номын үйлчилгээ" хэсэгт сонгосон багцаас тань хамаарч идэвхэжсэн байх болно.