# Subscription үйлчилгээ нэг удаа идэвхжүүлэх заавар

Хэрэв та Subscription үйлчилгээний санд багтсан цахим, аудио болон товч ном бүтээлийг 1 удаагын худалдан авалтаар 1 сарын хугацаатай унших/сонсох эрхийг идэвхжүүлэх гэж байгаа бол дараах зааврыг дагаарай. Мөн та үйлчилгээгээ идэвхжүүлэх болгондоо Credit оноогоо аваарай.

Та бүтээлээ гар утас болон таблетэн дээрээс унших, сонсох боломжтой бөгөөд хэрэв аппликейшнээ татаагүй, бүртгүүлээгүй бол доорх холбоосоор заавраа харна уу.

Аппликейшн татах заавар харах бол энд (opens new window) дарна уу.

Бүртгүүлэх, нэвтрэх заавар харах бол энд (opens new window) дарна уу.

Веб хуудсаар дамжуулан Цэнэг үйлчилгээг идэвхжүүлэх бол энд (opens new window) дарна уу!


# Mbook аппликэйшнээр дамжуулж Subscription үйлчилгээг идэвхжүүлэх заавар

Алхам 1

  3 - Үйлчилгээ цэс дээр дарах


Алхам 2

  1 - "Subscription" үйлчилгээг сонгох
  2 - Subscription үйлчилгээний "Идэвхжүүлэх" товчин дээр дарах
  3 - Төлбөрийн хэлбэрээ сонгох

Та үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах бол энд (opens new window) дарна уу.

Дээрх "Идэвхжүүлэх" товчин дээр дарснаар уг багцад багтаж байгаа номуудыг л унших, сонсох, тодорхой хугацаанд хязгааргүй ашиглах боломжтой гэдгийг анхаарна уу!


Алхам 3

  1 - Баримт авах хэлбэрээ сонгох / Банкны апп ашиглах
  2 - Карт ашиглан худалдан авах
  3 - Банкны апп-д гүйлгээгээ хийсэн бол шалгаж дуустал хүлээх


Алхам 4

  1 - "Хаах" товчин дээр дарах
  2 - "Миний сан" үйлчилгээ цэсрүү орох
  3 - Идэвхжсэн эсэхийг харах


Идэвхжүүлсэн хугацаандаа өөрийн сонгосон бүтээлээ бүрэн уншиж, сонсож дуусгах нь үйлчилгээний санал болгож буй хөнгөлөлт, давуу тал, үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.