# Түрээсийн үйлчилгээ идэвхжүүлэх заавар

Хэрэв та Түрээсийн үйлчилгээний санд багтсан цахим болон аудио ном бүтээлийг 7 хоног эсвэл 1 сарын хугацаатай унших/сонсох эрхийг идэвхжүүлэх гэж байгаа бол дараах зааврыг дагаарай.

Та бүтээлээ гар утас болон таблетэн дээрээс унших, сонсох боломжтой бөгөөд хэрэв аппликейшнээ татаагүй, бүртгүүлээгүй бол доорх холбоосоор заавраа харна уу.

Аппликейшн татах заавар харах бол энд (opens new window) дарна уу.

Бүртгүүлэх, нэвтрэх заавар харах бол энд (opens new window) дарна уу.

Веб хуудсаар дамжуулан Цэнэг үйлчилгээг идэвхжүүлэх бол энд (opens new window) дарна уу!


# Mplus аппликэйшнээр дамжуулж Түрээсийн үйлчилгээг идэвхжүүлэх заавар

Алхам 1

  3 - Түрээс цэс дээр дарах


Алхам 2

  1 - "Түрээс" дээр дарах
  2 - "Идэвхжүүлэх" товчийг дарах
  3 - Түрээсээр идэвхжүүлэх багцын хугацаагаа сонгох

Та үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах бол энд (opens new window) дарна уу.

Дээрх "Идэвхжүүлэх" товчин дээр дарснаар уг багцад багтаж байгаа номуудыг л унших, сонсох, тодорхой хугацаанд хязгааргүй ашиглах боломжтой гэдгийг анхаарна уу!


Алхам 3

  1 - 1 товшоод худалдан авах
  2 - Интернет банк ашиглан худалдан авах
  3 - Карт ашиглан худалдан авах


Алхам 4

  1 - "Үзэх" товчин дээр дарах
  2 - "Миний сан" миний түрээсийн үйлчилгээ рүү орох
  3 - Дээрх 2 сонголтоор идэвхжүүлсэн номуудаа харах


Идэвхжүүлсэн хугацаандаа өөрийн сонгосон бүтээлээ бүрэн уншиж, сонсож дуусгах нь үйлчилгээний санал болгож буй хөнгөлөлт, давуу тал, үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.