# Апп хэрэглэх заавар

# Үндсэн цэс

 1 - Нүүр хуудас харах
 2 - Цахим ном харах
 3 - Аудио ном харах
 4 - Подкаст харах
 5 - Промо код болон Цэнэг үйлчилгээ идэвхжүүлэх
 6 - Хайлт хийх
 7 - Хэрэглэгчийн мэдээллээ харах


# Нүүр хуудас

 1 - Нүүр хуудас
 2 - Онцлох ном
 3 - Нийтлэл


# Цахим ном унших заавар

Та үнэгүй бүтээлийг шууд унших боломжтой. Төлбөртэй бүтээлийг худалдан авах (opens new window) шаардлагатай.

 1 - Унших
 2 - Өөрчлөлт хийх

    A - Хадгалах
    B - Үсгийн фонт/ хэмжээ/ арын өнгө солих
    C - Номын дэд гарчгуудыг харах


# Аудио ном сонсох заавар

 01 - Аудио номын хуудас

    A - Хурд тааруулах
    B - 10 секунд урагшлуулах
    C - Тоглуулах
    D - 30 секунд хойшлуулах

 02 - Тус номонд багтсан бүлгүүд /Бүтээл тус бүрээр/

    A - Туслах цэсрүү орох
    B - Татах


# Подкаст сонсох заавар

 1 - Таалагдсан подкастын шинэ дугаар орох бүрт мэдээлэл авах
 2 - Тоглуулах
 3 - Хуваалцах
 4 - Подкастын тайлбар харах


# Хэрэглэгчийн булан

 1 - Хэрэглэгчийн мэдээлэл засах
 2 - Татаж авсан контент хадгалах
 3 - Төхөөрөмж дээр татсан бүтээлүүд харах

    A - Татсан бүтээлээ устгах
    B - Худалдан авсан номоо харах

 4 - Татаж авсан подкаст харах
 5 - Цэнэг үйлчилгээгээр авсан бүтээлүүд харах