# Аппликэйшн хэрэглэх заавар

# Үндсэн меню

1 - Mbook цэснүүд
2 - Хайх хэсэг/Үндсэн ангилал
3 - Үйлчилгээ хэсэг
4 - Миний сан - худалдан авсан, түрээслэсэн номууд

# Хайх хэсэг

1 - Хайлтын хэсэг
2 - Үндсэн ангилал

  • Цахим ном
  • Аудио ном
  • Подкаст
  • Товч ном

# Үндсэн үйлчилгээнүүд

1 - Аудио номын хэсэг
2 - Товч номын хэсэг
3 - Түрээсийн номын сан хэсэг
4 - Цахим номын хэсэг . . .

# Промо код оруулах хэсэг

1 - Үйлчилгээ цэс
1 - Промо код оруулах товч
2 - Промо код оруулах хэсэг

# Аудио ном сонсох

1 - 15 секунд ухраах товч
2 - Өмнөх бүлгийг сонсох товч
3 - Тоглуулах/зогсоох товч
4 - Дараагийн бүлгийг сонсох товч
5 - 15 секунд гүйлгэх товч
6 - Бүлгүүдийг харах болон татах товч
7 - Аудио хурдыг тохируулах товч
8 - Унтлагын горим
9 - Хадгалсан хэсгээ харах

1 - Унтлагын горим тохируулгын хэсэг
2 - Аудио номын хурд тохируулах хэсэг
3 - Бусад бүлгүүдийг харах хэсэг

# Цахим ном унших

1 - Аудио номын бүлгүүдийг харах хэсэг
2 - Тохиргооны хэсэг
3 - Хадгалсан хэсэг
4 - Хадгалах хэсэг

1 - Цахим номын бүлгүүдийг харах хэсэг
2 - Тохиргооны хэсэг
3 - Хадгалсан хэсэг

# Миний сан хэсэг

1 - Таны дуусгаагүй номууд
2 - Таны идэвхжүүлсэн багцууд

# Профайл хэсэг

1 - Хэрэглэгч бусдад харагдах нэрээ солих хэсэг
2 - Үндсэн мэдээллүүдээ өөрчлөх хэсэг
3 - Аппликэйшны өнгийг солих хэсэг
4 - Тусламжийн хэсэг
5 - Сошиал сувгаа холбох хэсэг
6 - Аппликэйшнээс бүртгэлээ гаргах хэсэг