# Аппликэйшн хэрэглэх заавар

# Үндсэн меню

1 - Шинэ мэдээллүүд
2 - Хайх хэсэг/Үндсэн ангилал
3 - Товч ном үйлчилгээ
4 - Түрээсийн үйлчилгээ
5 - Миний сан - худалдан авсан, түрээслэсэн номууд

# Хайх хэсэг

1 - Хайлтын хэсэг
2 - Үндсэн ангилал

  • Цахим ном
  • Аудио ном
  • Подкаст
  • Товч ном

3 - Нэмэлт үйлчилгээнүүд

# Үндсэн үйлчилгээнүүд

1 - Онцлох хэсэг
2 - Аудио номын хэсэг
3 - Цахим номын хэсэг
4 - Подкастын хэсэг

# Промо код оруулах хэсэг

1 - Промо код оруулах товч
2 - Промо код оруулах хэсэг
3 - Юнителийн хэрэглэгчдэд зориулсан хэсэг

# Аудио ном сонсох

1 - Прогресс харах хэсэг
2 - 15 секунд ухраах товч
3 - Өмнөх бүлгийг сонсох товч
4 - Тоглуулах/зогсоох товч
5 - Дараагийн бүлгийг сонсох товч
6 - 15 секунд гүйлгэх товч
7 - Бүлгүүдийг харах болон татах товч
8 - Аудио хурдыг тохируулах товч
9 - Унтлагын горим
10 - Хадгалсан хэсгээ харах

1 - Унтлагын горим тохируулгын хэсэг
2 - Аудио номын хурд тохируулах хэсэг
3 - Хадагалсан хэсэг

# Цахим ном унших

1 - Аудио номын бүлгүүдийг харах хэсэг
2 - Тохиргооны хэсэг
3 - Хадагалсан хэсэг
4 - Хадгалах хэсэг

1 - Цахим номын бүлгүүдийг харах хэсэг
2 - Тохиргооны хэсэг
3 - Хадагалсан хэсэг

# Миний сан хэсэг

1 - Худалдан авсан номоо харах хэсэг
2 - Татаж авсан номоо харах хэсэг / Интернетгүй сонсох номууд
3 - Худалдан авсан бэлгүүдээ харах хэсэг
4 - Худалдан авахыг хүсэж байгаа номуудаа харах хэсэг
5 - Дагасан нийтлэгч, зохиолчоо харах хэсэг
6 - Сонсож, уншиж байсан номоо үргэлжлүүлэх хэсэг
7 - Миний түрээсээр авсан номуудаа харх хэсэг
8 - Миний түрээслэсэн товч номуудаа харах хэсэг

# Профайл хэсэг

1 - Хэрэглэгч бусдад харагдах нэрээ солих хэсэг
2 - Үндсэн мэдээллүүдээ өөрчлөх хэсэг
3 - Апплиикэйшны өнгийг солих хэсэг
4 - Тусламжийн хэсэг
5 - Сошиал сувгаа холбох хэсэг
6 - Аппликэйшнээс бүртгэлээ гаргах хэсэг