# Хэрэглэгч бүртгэлээ устгах заавар

Хэрэв та Mplus аппликэйшн ашиглахгүй, ашиглахаа болихоор шийдсэн бол дараах зааврын дагуу хэрэглэгчийн бүртгэлээ mplus-аас устгах боломжтой.

Хэрэглэгчийн бүртгэл устгах хүсэлт илгээснээс 30 хоногийн дараа бүрэн ашиглах боломжгүйгээр хаагдах тул та 30 хоногоос өмнө дахин нэвтэрсэн тохиолдолд устгах хүсэлт хүчингүй болохыг анхаарна уу.


Алхам 1

  1 - Баруун дээр Профайл хэсэг дээр дарах
  2 - Миний булан хэсгээс доош гүйлгэх
  3 - Хэрэглэгчийн бүртгэл устгах хэсэг дээрх дарах


Алхам 2

  1 - Бүртгэлээ устгах хэсгийн санамжтай танилцах
  2 - Устгах буюу delete хийх хүсэлтээ бичих
  3 - Анхааруулгатай танилцах

Та үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах бол энд (opens new window) дарна уу.