# Цэнэг үйлчилгээ идэвхжүүлэх заавар

Хэрэв та Цэнэг үйлчилгээний санд багтсан цахим болон аудио ном бүтээлийг 30 эсвэл 90 хоногийн хугацаатай унших/сонсох эрхийг идэвхжүүлэх гэж байгаа бол дараах зааврыг дагаарай.

Та бүтээлээ гар утас болон таблетэн дээрээс унших, сонсох боломжтой бөгөөд хэрэв аппликейшнээ татаагүй, бүртгүүлээгүй бол доорх холбоосоор заавраа харна уу.

Аппликейшн татах заавар харах бол энд (opens new window) дарна уу.

Бүртгүүлэх, нэвтрэх заавар харах бол энд (opens new window) дарна уу.

Веб хуудсаар дамжуулан Цэнэг үйлчилгээг идэвхжүүлэх бол энд (opens new window) дарна уу!


# Mplus аппликэйшнээр дамжуулж Цэнэг үйлчилгээг идэвхжүүлэх заавар

Хэрэв та Цэнэг үйлчилгээний санд багтсан цахим болон аудио ном бүтээлийг 30 эсвэл 90 хоногийн хугацаатай унших/сонсох эрхийг идэвхжүүлэх гэж байгаа бол дараах зааврыг дагаарай.

Алхам 1

  1 - Plus (+) меню дээр дарах


Алхам 2

  1 - Цэнэг үйлчилгээний "Эхлэх" товчин дээр дарах

Та үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах бол энд (opens new window) дарна уу.


Алхам 3

Өөрт тохирох хувилбараа сонгох

  1 - Цэнэг үйлчилгээний 2 цахим + 1 аудио номын 30 хоногийн эрх сонгох
  2 - Цэнэг үйлчилгээний 9 цахим + 4 аудио номын 90 хоногийн эрх сонгох


Алхам 4

  1 - Сонголт хийх
  2 - Аудио номоо харгалзах тооны дагуу сонгох
  3 - Цахим номоо харгалзах тооны дагуу сонгох


Алхам 5

Номын сонголтоо хийсэн бол "Үргэлжлүүлэх" товч дээр дарж төлбөрийн хэсэгрүү шилжинэ.

  1 - Үргэлжлүүлэх дарах
  2 - Төлбөрийн хэлбэрээ сонгох


Алхам 6

  1 - Банкны аппликейшн дуудагдаж төлөх дарах
  2 - Төлбөр амжилттай хийгдсэнийг харах
  3 - Та авсан бүтээлүүдээ харах


Та өөрт байгаа төлбөрийн хэлбэрээр түрээсэлж авснаар таны ном доорх байршилд харагдана.

Төлбөр төлж үйлчилгээг идэвхжүүлэх нь "Цэнэг үйлчилгээний нөхцөл"-ийг зөвшөөрсөнд тооцогдоно.


Алхам 7

  1 - Профайл хэсэг дээр дарах
  2 - Цэнэ
  3 - Түрээсээр авсан бүтээлүүд харагдах хэсэг

Идэвхжүүлсэн хугацаандаа өөрийн сонгосон бүтээлээ бүрэн уншиж, сонсож дуусгах нь үйлчилгээний санал болгож буй хөнгөлөлт, давуу тал, үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.

Оюуны өмчийг дээдэлж, хөрөнгө оруулж буй танд баярлалаа.