# Цэнэг багц авах заавар

Хэрэглэгч та гишүүнчлэлээ идэвхжүүлэн бидэнтэй нэгдсэнээр зохиолч, орчуулагчдын оюуны өмчийн албан ёсны эрхтэй бүтээлүүдийг цэнэг багцын хугацааны туршид сонсох, унших, татах боломжтой.

# Вэб дээрээс цэнэг багц идэвхжүүлэх

Цэнэг багцыг энд (opens new window) дарж идэвхжүүлнэ үү!


# Апп дээрээс гишүүнчлэл идэвхжүүлэх

  • 01 - Хэрэглэгчийн булан дах Цэнэг цэсийг сонгох
  • 02 - Цэнэг багцын төрлүүдээс сонголтоо хийх
  • 03 - Төлбөрийн хэлбэрээ сонгох

Манай хамт олон төлбөр төлөх бусад хэлбэрүүдийг судалж байна.

Төлбөр төлж үйлчилгээг идэвхжүүлэх нь "Цэнэг үйлчилгээний нөхцөл"-ийг зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

Идэвхжүүлсэн хугацаандаа өөрийн сонгосон бүтээлээ бүрэн уншиж, сонсож дуусгах нь үйлчилгээний санал болгож буй хөнгөлөлт, давуу тал, үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.

Оюуны өмчийг дээдэлж, хөрөнгө оруулж буй танд баярлалаа.